Introduce about the district, town of Quảng Nam province

Follow inquiry result 01/04/2009, population of Quảng Nam province are 1.419.503 peoples. Quảng Nam is 18 district level administrative units include: two cities and 16 districts:

The district, city

Area (km2)

Population (thousand people)

Density (person/km2)

Number of commune level administrative units

Tam Kỳ city92,02103.7301.12709 wards, 04 communes
Hội An city60,6882.8501.36509 wards, 04 communes
 Điện Bàn district214,28195.04891019 communes, 01 town
 Thăng Bình district384,75186.96448621communes, 01 town
 Bắc Trà My district823,0536.6504512 communes, 01 town
 Nam Trà My district822,5321.1392610 communes
 Núi Thành district533,03142.02026616 communes, 01 town
 Phước Sơn district1.142,2720.1141816 communes, 01 town
 Tiên Phước district453,2273.71716314 communes, 01 town
 Hiệp Đức district491,7739.6968112 communes, 01 town
 Nông Sơn district455,9234.5247807 communes
 Đông Giang district811,2921.1922610 communes, 01 town
 Nam Giang district1.836,5020.1111108 communes, 01 town
 Đại Lộc district585,55158.23727017 communes, 01 town
 Phú Ninh district251,4784.47733610 communes, 01 town
 Tây Giang district910,213.9921510communes
 Duy Xuyên district297,85131.24244113 communes, 01 town
 Quế Sơn district250,7597.53738913 communes, 01 town
Total   18 wards, 216 communes, 13 towns (247 commune level units)

Tin liên quan

  • Hướng dẫn khai báo y tế điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  • Phó Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu về chuyển đổi số
  • GHEN CÔ VY - ENGLISH VERSION ERIK FT MIN
  • Ứng dụng Bluezone truy vết Covid-19