In August, Quang Nam granted business license for 57 enterprises

According to the report on the socio-economic situation, in August 2021, business registration was granted to 57 enterprises with a registered capital of 267 billion VND, a decrease of 3.4% in the number of enterprises, and a decrease of 39.5% in the number of enterprises.

In 8 months, there were 845 newly established enterprises with a total registered capital of 6,169 billion dong, a decrease of 5% in the number of enterprises and a decrease of 10% in the registered capital over the same period; there were 583 enterprises temporarily suspended operations, up 46%; 213 enterprises waiting for dissolution, an increase of 99%; 117 enterprises completed dissolution procedures, an increase of 41%.

Generally, in 8 months, 5 new FDI projects have been granted with total investment capital of 14.69 million USD, down 2 projects and down 56.9% of total investment capital over the same period. Licensed 21 domestic investment projects with a total registered capital of VND 4,897 billion, down 24 projects and down 35.6% of total investment capital over the same period.

Tin liên quan

  • Hướng dẫn khai báo y tế điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  • GHEN CÔ VY - ENGLISH VERSION ERIK FT MIN
  • Phó Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu về chuyển đổi số
  • Ứng dụng Bluezone truy vết Covid-19